Top
Nieuwsgierig naar een
vrijblijvende kennismaking?
Maak een afspraak
Er zijn nog geen nieuwsitems.
Logo

Vindt u getallen saai?

Accountantskantoor
Sterkenburg uit IJsselstein niet!


U heeft al genoeg aan uw hoofd. U leidt een druk leven en de administratie doet u ’s avonds aan de keukentafel. En een goede administratie doet u niet even tussen de bedrijven door, terwijl inzicht in uw financiële situatie u juist geld kan besparen. Sterkenburg de accountant in IJsselstein helpt u inzicht te krijgen in uw cijfers en geeft u adviezen waar u wat aan heeft. Zo houdt u tijd over. Bij ons is een accountant een toegankelijke en open gesprekspartner. Iemand met verstand van cijfers die midden in het moderne leven staat en praktische en creatieve oplossingen aandraagt. Sterkenburg is een laagdrempelig accountantskantoor in IJsselstein met een vlotte sfeer.

Een open communicatie staat hierbij voorop. Zo houden wij onze cliënten tussentijds op de hoogte van de fiscale en financiële stand van zaken. Op die manier weet u als ondernemer altijd precies waar u aan toe bent.

Ondernemen is vooruitzien. Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein helpt u bij het interpreteren van de cijfers. Wat kan beter? Waar liggen de knelpunten? Zo dienen de oude cijfers als leidraad voor uw doelen op korte en lange termijn. Met onze vakkennis kunnen wij u daarin goed adviseren.

Accountantskantoor Sterkenburg Accountant IJsselstein
Waarom Sterkenburg?
 • Bij Sterkenburg geen uurtje factuurtje.
 • Kosteloos overstappen.
 • Waarom kiest u voor een accountant en niet voor een administratie kantoor

Kiezen voor innovatie

Als ondernemer vindt u het belangrijk om met de tijd mee te gaan en innovatief te denken en te handelen. Dat verwacht u vanzelfsprekend ook van uw accountant uit IJsselstein. Met handige software en online services krijgt u bij accountantskantoor Sterkenburg extra value for money. Onze gebruiksvriendelijke oplossingen geven u minder boekhoudwerk en meer inzicht in de actuele bedrijfsresultaten. Natuurlijk gaat deze innovatieve dienstverlening niet ten koste van onze persoonlijke aandacht.

 • Cloud computing
 • Software as a service (SAAS)
 • Automatisch inlezen bankafschriften en inkoopfacturen
 • Elektronisch factureren
 • Actuele (online) cijferoverzichten
 • Vaste prijsafspraken, geen verrassingen achteraf
 • Vaste vertrouwenspersoon en sparringpartner

Onze werkwijze

Vaste prijsafspraak

U wilt weten waar u aan toe bent. Daarom bespreken we vooraf wat de kosten zijn voor reguliere jaarrekening, fiscale- of administratieve werkzaamheden. Wilt u eenmalige of specifieke werkzaamheden laten verrichten die buiten de prijsafspraak vallen? Geen probleem. Accountanskantoor Sterkenburg uit IJsselstein maakt vooraf een nauwkeurige inschatting van de benodigde uren en bijbehorende kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Geen “uurtje factuurtje”

Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein houdt de tarieven laag omdat we besparen op de overheadkosten. Dit gaat niet ten koste van onze servicegerichtheid. Iets dat u als ondernemer vast aanspreekt. En daar houden we ons aan. Afspraak is afspraak. En dat geldt ook voor het nakomen van de vastgelegde tijdsplanning.

Perfecte service

Goede service is voor ons erg belangrijk. Heeft u een korte vraag en kan accountantskantoor Sterkenburg deze beantwoorden in een kort telefoongesprek of een e-mail? Dan ontvangt u niet meteen een rekening. Mocht het toch wat meer tijd gaan kosten, dan nemen wij contact met u op over de eventuele kosten. U kunt dus altijd met uw vragen bij ons in IJsselstein terecht en u hoeft niet bang te zijn voor onverwachte hoge rekeningen achteraf.

Is het voor u handiger om het afgesproken bedrag in 12 delen te betalen? Ook dat is mogelijk.

Onze software is SBR klaar

De software die wij gebruiken (AFAS) is SBR klaar! Wij kunnen hiermee voldoen aan de toekomstige verplichtingen die de overheid, banken en andere instanties stellen aan accountants- en of administratiekantoren.

Als u dat wenst kunt u, op uw eigen automatisering systeem, AFAS Online toepassen. Wij kunnen daar inloggen zodat wij u snel van dienst kunnen zijn bij het voeren van uw eigen boekhouding.


Download de PDF voor meer informatie.

Logo van AFAS Software

Onze diensten

 • Uw jaarrekening
 • Uw financiële
  administratie
 • Uw salarisadministratie
 • Uw aangifte
  inkomstenbelasting
 • Uw aangifte vennootschapsbelasting

Uw jaarrekening

De jaarrekening geeft financieel inzicht in uw bedrijf over het afgelopen jaar en dient tevens als uitgangspunt voor het indienen van uw belastingaangiften. Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein heeft ruime ervaring in het samenstellen van jaarrekeningen.
 
De jaarrekening gaat naar de Belastingdienst maar ook leveranciers,  kredietverlenende instanties als banken, crediteuren en aandeelhouders hechten veel waarde aan de jaarrekening. Marcel Sterkenburg is een onafhankelijke AA-accountant en kan daardoor een samenstellingsverklaring opstellen. Dit geeft uw jaarrekening extra waarde.

Uw financiële administratie

Ontbreekt het u aan tijd of kennis om de financiële administratie van uw bedrijf te voeren? Accountantskantoor Sterkenburg neemt u dit werk graag uit handen. Van het invoeren van kassabonnetjes, in- en verkoopfacturen en uw bankafschriften in een boekhoudpakket tot het verwerken van alle salarisgegevens in de financiële administratie.
 
Is de financiële administratie eenmaal op orde? Dan kunnen wij in één moeite door de periodieke aangifte omzetbelasting en loonaangifte voor u verzorgen.

Uw salarisadministratie

Ook het voeren van de salarisadministratie kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Behalve het  vervaardigen van de loonstrookjes en het berekenen van het vakantiegeld, verzorgen wij ook de jaarlijkse loonopgaven aan de Belastingdienst en  ontvangt u op verzoek de periodieke loonjournaalpost.
 
Maar wij doen meer. We zorgen dat uw werknemers volgens de regels zijn opgenomen in de salarisadministratie en houden u op de hoogte van eventuele  ontwikkelingen in uw administratie.
 
Tot slot zijn wij u graag van dienst bij het invullen van verschillende formulieren voor bijvoorbeeld  Arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsverenigingen
 

Uw aangifte inkomstenbelasting

Bent u eigenaar van een eenmanszaak of werkt u als freelancer? Dan hebt u doorgaans winst uit onderneming en bent u jaarlijks verplicht een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.
 
Met uw jaarrekening en uw privé posten zoals een eigen woning en/of vermogen, zorgen wij voor een nauwkeurige aangifte en – na uw goedkeuring –  voor tijdige verzending naar de Belastingdienst. Gelijktijdig met uw eigen aangifte, verzorgen wij ook de aangifte van uw partner.  
 
 

Uw aangifte vennootschapsbelasting

Als directeur of groot aandeelhouder van een besloten vennootschap bent u jaarlijks verplicht om naast een aangifte inkomstenbelasting ook een winstaangifte van uw vennootschap bij de Belastingdienst in te dienen.
 
Accountantskantoor Sterkenburg zorgt niet alleen voor elektronische aangifte van uw vennootschapsbelasting, maar ook voor controle van de daaropvolgende belastingaanslagen.
 
Is de aangifte door u goedgekeurd? Dan versturen wij uw aangifte elektronisch naar de Belastingdienst.

 
 
 
 
 
 

Waarom een accountantskantoor verkiezen boven een administratiekantoor?

 • Een mbk-accountant kan bogen op een brede accountantsopleiding op ten minste hbo-plus of universitair niveau, bij een administratiekantoor is het opleidingsniveau mbo. Met een hoger denk-en werkniveau, is een accountant een deskundiger gespreks- en adviespartner op het gebied van de bedrijfsvoering.

 • Accountantskantoren vallen onder het zogenaamde kwaliteitsbeheersingsstelsel waarbij elke vijf jaar toetsing plaatsvindt door de beroepsorganisatie.

 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen, is een mkb-accountant verplicht om jaarlijks 40 uur educatie te volgen. Een administratiekantoor kent veel lagere eisen op het gebied van (bij)scholing. Omdat maar 5% van de administratiekantoren is aangesloten bij een beroepsorganisatie, is veelal onduidelijk of bijscholing ook echt plaatsvindt.

 • De mkb'er die een accountant inschakelt, geeft een betrouwbaar signaal af richting de Belastingdienst en andere belanghebbenden als banken en financiers. Zij beschouwen de accountant als de deskundige die zekerheid en duidelijkheid verschaft.

 • Bij eventuele geschillen tussen de mkb'er en de accountant bestaat de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een klachtencommissie of tuchtrechter.
  Een accountantskantoor is verplicht een waarnemingsovereenkomst aan te gaan met een collega-kantoor. Dit geeft de mkb'er de garantie dat de continuïteit van de werkzaamheden altijd gewaarborgd is. Aministratiekantoren kennen deze verplichting niet.
   

Accountantskantoor Sterkenburg is aangesloten bij de NBA.

Uw adviespartner en vertrouwenspersoon


Bij dé accountant in IJsselstein kunt u goed terecht voor advieswerk. Accountanskantoor Sterkenburg is thuis op allerlei terreinen die uw bedrijfsvoering raken. Zo begeleiden we uw bedrijf bijvoorbeeld bij het opzetten of moderniseren van de administratieve organisatie. Daarnaast zijn we goed geschoold op bedrijfseconomisch gebied en kunnen we u alles vertellen over de fiscale gevolgen van uw bedrijfsbeslissingen.

Als onafhankelijk adviseur en vertrouwenspersoon gaan wij graag een persoonlijk gesprek met u aan. U kunt bij ons terecht met vragen over overnames, mogelijke investeringen, administratieve procedures, kredietaanvragen en nog veel meer.

In bepaalde situaties brengen wij ook schriftelijk advies uit. U kunt hierbij denken aan liquiditeitsprognoses, waardebepalingen, kostprijsberekeningen of bijvoorbeeld de oprichting van een besloten vennootschap.

Wij werken samen met diverse deskundigen waaronder een fiscaal adviseur, een pensioenadviseur, een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en een bedrijfsjurist. Zo kunnen wij u een totaalpakket aan dienstverlening aanbieden.

Accountantskantoor Accountantskantoor
Wij zijn thuis op allerlei terreinen die uw bedrijfs- voering raken.

De investering van Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein

 

Omdat wij willen inzetten op een langdurige relatie willen wij als teken van vertrouwen de werkzaamheden die voortkomen uit een overstap naar ons accountantskantoor voor onze rekening nemen.
 
Wat voor werkzaamheden zijn dit dan doorgaans:

 • Het overzetten van de administratieve omgeving van uw eigen domein naar het domein van Accountantskantoor Sterkenburg indien u ook met Afas werkt.

 • Het openen en inrichten van wij een nieuwe financiële administratie.

 • Instellen van de koppeling voor het inlezen van de bank mutaties.

 • Verwerken en bewerken van de vergelijkende cijfers voor de tussentijdse overzichten.

 • Opzetten en inrichten van de salaris administratie.

 • In contact treden met de vorige accountant voor de overdracht van het balans dossier of delen daarvan.

 • Overleg met u als nieuwe relatie of overige verantwoordelijken die een relatie hebben met de overdracht van dossier stukken of administratieve inrichting zoals de Belastingdienst of de bank.

 
Met deze tegemoetkoming proberen wij het gevoel bij u weg te nemen dat overstappen van accountant lastig, tijdrovend of kostbaar is.

Aandacht voor iedereen 


Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein is er voor elke ondernemer in de regio, klein of groot. Als algemeen kantoor werken wij in de regio IJsselstein, BilthovenNieuwegein, Houten, Zeist, Woerden en Utrecht voor zzp'ers, het mkb en familiebedrijven in uiteenlopende branches:

 • Horeca

 • Detailhandel

 • Makelaardij

 • Transport

 • Bouwnijverheid

 • Automotive

 • Automatisering

Daarnaast maken ook goededoelenorganisaties en Verenigingen van Eigenaars deel uit van onze klantenportefeuille.

Contactgegevens:

Accountantskantoor Sterkenburg
Energieweg 1b
3401 MD IJsselstein

030 - 210 83 57
info@sterkenburg.info

ContactWilt u meer informatie over ons kantoor? Of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op.

  Copyright 2024 - NOBEARS
Overzicht |  
Privacyreglement |  
Klachtenregeling |  
Algemene voorwaarden |